VÝBĚR REFERENCÍ Z HLAVNÍCH OBORŮ NAŠÍ ČINNOSTI:  
   

 
       
BYTOVÉ STAVBY A STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
 
           
      STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK (Buštěhrad)
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby, autorský dozor
 
           
      OBYTNÝ SOUBOR (Praha 5)
projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, marketingová studie
 
           
   
  OBCHODNÍ CENTRUM NOVÝ SMÍCHOV - ZMĚNA VYUŽITÍ 3.PP (Praha)
projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděníí stavby
 
           
   
  OBCHODNÍ CENTRUM "FUTURUM" (Kolín)
PD pro stavební povolení, výběr dodavatele, PD pro provádění stavby, autorský dozor
 
           
      MODERNIZACE A PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU (Praha)
dokumentace pro provádění stavby
 
           
   
  OBYTNÝ SOUBOR (Kladno)
studie obytného souboru včetně prostor pro komerční využití
 
           
   
  ADAPTACE BAROKNÍ BUDOVY NA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO (Lány)
projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
 
           

 

   
© 2004 - 2024    Ing. Stanislav Kroulík